Skąd się biorą jabłka | European Apples From Poland

Skąd się biorą jabłka

Klimat i glebaKlimat i gleba

Klimat i gleba

Na idealną równowagę smaków polskich jabłek wpływają unikalne warunki klimatyczne, glebowe a także wieloletnia specjalizacja w ich produkcji. Charakterystyczne dla środkowej Europy warunki – słońce, ciepłe, letnie dni i chłodne noce, a także odpowiednie nawodnienie – wpływają na wzrost, aromat i przepiękną barwę owoców. Jabłonie sadzi się z reguły na glebach o przeciętnej żyzności, lekko kwaśnych, a także na glebach lessowych oraz lekkich ziemiach gliniastych. Jabłonie można sadzić także na piaskach gliniastych. Sprzyjająca właściwemu rozwojowi jabłek aura oraz gleba sprawia, że są one zazwyczaj pięknie wybarwione, spełniają wymagania jakościowe oraz zawierają wiele witamin. Znawcy twierdzą, że jabłka z serca Europy to prawdziwy rarytas, który uwodzi smakiem i pozytywnie oddziałuje na zdrowie.

Cięcie i formowanie jabłoniCięcie i formowanie jabłoni

Cięcie i formowanie jabłoni

W uprawie jabłoni corocznie wykonuje się cięcie drzew, które ma na celu utrzymanie właściwej równowagi między ich wzrostem a owocowaniem. Prawidłowo wykonane cięcie umożliwia swobodny ruch powietrza i poprawia warunki świetlne w obrębie korony drzewa. Cięcie jest również ważnym zabiegiem fitosanitarnym. Zarówno prawidłowy kształt korony, jak i jej wielkość mają zasadniczy wpływ na wysokość i jakość plonu. Cięcie należy prowadzić w okresie spoczynku zimowego, najczęściej w drugiej połowie zimy. Cięciem uzupełniającym jest to wykonywane latem. Jego głównym celem jest lepsze nasłonecznienie owoców, a tym samym poprawa ich wybarwienia i smaku.

Bielenie pni i konarówBielenie pni i konarów

Bielenie pni i konarów

Pielęgnacyjny zabieg bielenia pni drzewek jabłoniowych zabezpiecza je przed powstaniem pęknięć powstających pod wpływem operujących za dnia i nagrzewających korę promieni słonecznych oraz silnego mrozu w nocy. Bielenie pni drzew owocowych przeciwdziała temu zjawisku, ponieważ biały kolor odbija promienie słońca i zapobiega nagrzewaniu się kory. Zabiegi bielenia wykonuje się od listopada do końca stycznia. Do bielenia pni drzew stosuje się specjalne wapno o dużej przyczepności, które zabezpiecza korę aż do wiosny.

Zbieranie i przechowywanie owocówZbieranie i przechowywanie owoców

Zbieranie i przechowywanie owoców

Owoce należy zrywać delikatnie, unikając mechanicznych uszkodzeń skórki. Również ewentualny transport owoców powinien być wykonany z należytą starannością, aby zapobiec obijaniu i uszkadzaniu jabłek. Owoce po zbiorze w miarę możliwości powinny zostać jak najszybciej schłodzone. Do przechowywania powinny być przeznaczone tylko owoce najwyższej jakości, zebrane w optymalnym stadium dojrzałości zbiorczej. Zbyt późny zbiór sprawi, m.in. że owoce będą się gorzej przechowywać (bardziej podatne na zgnilizny).

Nawożenie drzewNawożenie drzew

Nawożenie drzew

Odpowiednie przygotowanie gleby w polskim sadzie rozpoczyna się jeszcze przed posadzeniem pierwszych drzewek jabłoni do ziemi. Regularne zabiegi agrotechniczne są następnie wykonywane w trakcie uprawy. Jednym z nich jest nawożenie roślin, które opiera się na wynikach analizy gleby i liści oraz na ocenie wizualnej roślin. Metody te pozwalają na racjonalne stosowanie nawozów, zgodnie z potrzebami roślin. Dzięki temu drzewo będzie dobrze zaopatrzone w składniki mineralne niezbędne do właściwego wzrostu oraz wysokości i jakości plonu.

NawadnianieNawadnianie

Nawadnianie

Jabłonie mają duże potrzeby wodne. Przy niedoborze opadów niezbędne jest stosowanie nawadniania. Brak wody jest powodem nie tylko znacznego ograniczenia plonu, ale przede wszystkim pogorszenia jakości owoców. Niedostatek wody powoduje także słabe wyrastanie drzew, co ogranicza plon w następnych latach. Sadownicy dbają więc o to, aby właściwe nawodnienie zapewniło jabłoniom siłę wzrostu, obfite plonowanie oraz dobrą kondycję.

Produkcja przyjazna środowiskuProdukcja przyjazna środowisku

Produkcja przyjazna środowisku

Powszechnie stosowanym systemem produkcji jest Integrowana Produkcja Owoców (IPO) prowadzona zgodnie ze standardami europejskimi. IPO wykorzystuje w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz zwraca szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi. Ten system daje m.in. gwarancję produkcji wysokiej jakości żywności, wolnej od przekroczeń dopuszczalnych pozostałości substancji szkodliwych, mniejszych nakładów na produkcję i racjonalnego stosowania środków ochrony roślin. Ponadto wpływa na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska przez chemiczne środki ochrony roślin.

Środki ochrony roślin

Środki ochrony roślin

W produkcji jabłek środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zaleceniami podanymi w etykiecie oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia środowiska, a także zdrowia ludzi lub zwierząt . Zwalczanie chorób i szkodników odbywa się na podstawie prowadzonego monitoringu występowania. Pomocne w ich ograniczaniu są także metody inne niż chemiczne. Są one ważnym elementem systemu zarówno integrowanej, jak i ekologicznej metody produkcji jabłek. Dzięki nim ogranicza się stosowanie środków ochrony roślin, a tym samym znacząco zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska naturalnego i ogranicza zagrożenia dla konsumentów. Do tej kategorii metod zaliczają się m.in. cięcie i formowanie koron, nawożenie, niszczenie opadłych liści, zbieranie i niszczenie mumii owoców, usuwanie z pobliża sadów roślin-gospodarzy patogenów jabłoni, które stanowią potencjalne źródło zakażenia w sadzie, a także usuwanie wczesną wiosną porażonych pędów, np. w celu ograniczenia źródła mączniaka jabłoni.

Łańcuch dystrybucyjny

Cultivation

Cultivation

Wyjątkowy klimat, odpowiednie gleby, technologia upraw oraz wiedza i doświadczenie sadowników sprawiają, że polskie jabłka wyróżniają się wspaniałym smakiem i aromatem.

Picking

Picking

Nowoczesne metody zbioru jabłek gwarantują wydajność połączoną z wyjątkową delikatnością i troską o każdy owoc. Dzięki temu do Klientów trafiają piękne i smaczne jabłka.

Sorting

Sorting

Staranna selekcja grupuje jabłka m.in. pod względem wagi, wielkości i barwy. W zależności od jakości, na rynek trafiają owoce Klasy Premium, Klasy I oraz Klasy II.

Storage

Storage

Nowoczesne warunki przechowywania owoców sprawiają, że możemy się nimi delektować przez cały rok. Jabłka magazynowanie są w specjalistycznych chłodniach z kontrolowaną atmosferą.

Delivery

Delivery

Eksport jabłek do krajów azjatyckich odbywa się głównie drogą morską. Owoce transportowane są przeważnie w kontenerach chłodniczych i docierają do odbiorcy w pełni świeże.

Shop

Shop

Na każdym opakowaniu z jabłkami z Polski znajduje się etykieta, umożliwiająca m.in. identyfikację wysyłającego, pochodzenie produktu oraz specyfikację handlową.

Home

Home

Do Klienta trafia świeże i zdrowe jabłko z serca Europy. Polskie owoce uważane są za jedne z najsmaczniejszych na świecie, a ich zalety poznali już odbiorcy z wielu krajów!