เกี่ยวกับเรา | European Apples From Poland

ผู้รับผลประโยชน์

สหภาพผลไม้

เราเป็นสมาคมที่สำคัญที่สุดที่ให้การสนับสนุนผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผักและผลไม้ในโปแลนด์

 • เราส่งเสริมคุณภาพที่โดดเด่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารโปแลนด์ทั้งในโปแลนด์และในต่างประเทศ
 • เรากำลังรักษามรดก ความสัมพันธ์กันและตำแหน่งของการทำสวนผลไม้ในโปแลนด์
 • เรากำลังดำเนินการเพื่อความยั่งยืนของตลาดผักและผลไม้
 • เรากำลังสื่อสารและเผยแพร่มาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมล่าสุด
 • เราให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและเศรษฐกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายผักและผลไม้
 • เรากำลังวิ่งเต้นเพื่อพัฒนามาตรฐานที่เหมาะสมและเงื่อนไขการดำเนินงานแบบครบวงจรของธุรกิจในอุตสาหกรรมของเรา
 • เรากำลังตอกย้ำตำแหน่งของผู้ผลิตโปแลนด์ในตลาดต่างประเทศและทำงานเพื่อปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการส่งออก
 • เรากำลังแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงานหลายปีในอุตสาหกรรมนี้
 • เรากำลังดำเนินกิจกรรมข้อมูล ให้คำปรึกษา และเผยแพร่
 • เราให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสภาวะตลาด เทรนด์ และราคา
 • เราเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของสมาชิกของเราตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553
applex
eco grupa
eurosad
fruit family
fruit group
grupa qaik
hit pol
mazovia garden
nasz sad
prima 2000
rajpol
roxa
sadex
sun sad
twoj owoc

ZSRP

สมาคมผู้ปลูกผลไม้โปแลนด์

ZSRP ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2542 โดยรวบรวมและเป็นตัวแทนของเกษตรกรชาวโปแลนด์ โดยดำเนินกิจกรรมมากมาย ได้แก่:

 • การทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐและส่วนท้องถิ่น
 • การส่งเสริมการทำสวนผลไม้
 • การจัดนิทรรศการและสัมมนาส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • การปกป้องผลประโยชน์ของชาวสวนผลไม้
 • การสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการทำสวนผลไม้
 • การส่งเสริมผลไม้ยุโรปในตลาดต่างประเทศ
 • การส่งเสริมการบริโภคผลไม้และการกินเพื่อสุขภาพ